DBT-PTSD

UWAGA!:
Szkolenie już się odbyło

Ekspert

Prof Martin Bohus, psychiatra, prof. gościnny na Uniwersytecie Medycznym Harvarda jest światowym ekspertem jeśli chodzi o zaburzenia osobowości, zarówno klinicystą jak i badaczem.

Innowacyjne

Stworzył nowy protokół DBT-PTSD dla osób z wielokrotną traumą  (complex PTSD, cPTSD), jego skuteczność została potwierdzona w rygorystycznych badaniach naukowych.

Efektywne

Praktyczne szkolenie dla specjalistów, które chcą leczyć skomplikowane PTSD (również ze współwystępującym BPD, czy tendencjami suicydalnymi) opierając się na metodach EBP.

Borderline oraz PTSD

Badania naukowe wskazują, że nawet 27% osób szukających pomocy cierpi z powodu zaburzenia osobowości z pogranicza (Korzekwa, 2008), wśród tych osób PTSD ma 25-58%, w tym wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie PTSD+BPD 36% wyłącznie BPD 18,43%,
wyłącznie PTSD 19,52% (Scheiderer, 2015)

%

BPD

%

PTSD

%

cPTSD

EBP

DBT-PTSD jest leczeniem o naukowo udowodnionej skuteczności dla osób z zaburzeniem z pogranicza lub/i skomplikowaną traumą w tym wielokrotnym wykorzystaniu seksualnym w dzieciństwie.

Cel Szkolenia

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy nauczą się wdrażać zasady i procedury DBT u osób z rozpoznaniem Złożonego Zespołu Stresu Pourazowego (Complex PTSD).

E

Townsend, C. & Rheingold, A.A. (2013) Darkness to Light

Około 1 z 10 dzieci doświadczy wykorzystania seksualnego przed 18 rokiem życia.

Szkolenie dla Specjalistów

Warsztaty są przeznaczone dla specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym zainteresowanych leczeniem złożonego zespołu stresu pourazowego z wykorzystaniem opartych na dowodach naukowych zasad i procedur. Wymagana jest podstawowa znajomość DBT.

DBT-PTSD ma przede wszystkim pomóc pacjentom:

Ekspozycja i Regulacja Emocji

Zrewidować lęk przed emocjami pierwotnymi związanymi z traumą.

Samowspółczucie i Zmiana Zachowania

Zastanowić się, czy emocje wtórne, takie jak poczucie winy i wstyd, pasują do faktów.

Życie warte Przeżycia

Radykalnie zaakceptować fakt traumy w ich życiu, aby móc dążyć do życia wartego przeżycia.

Ambulatoryjnie lub Stacjonarnie

Program leczenia stacjonarny (trzy miesiące) lub ambulatoryjny (45 tygodni).

Praktyczna wiedza, ćwiczenia, pytania do eksperta

Ten czterodniowy warsztat zawiera praktyczną wiedzę na temat stosowania terapii Dialektyczno -Behawioralnej u osób ze Złożonym Zespołem Stresu Pourazowego (DBT-PTSD). DBT-PTSD jest skuteczną formą terapii u dorosłych z rozpoznaniem PTSD które wystąpiło w następstwie przemocy interpersonalnej, takiej jak wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie, w tym pacjentów z zaburzeniami osobowości borderline.

Większość pacjentów z tymi zaburzeniami wykazuje poważne problemy w zakresie regulacji emocji, obniżenia samooceny, dysfunkcjonalnych wzorców przetwarzania i trudności w interakcjach społecznych. Aby skutecznie celować w poprawę tych kluczowych domen funkcjonowania, DBT-PTSD łączy wiele procedur opartych na dowodach naukowych: zasady DBT, specyficzne dla traumy techniki poznawcze i oparte na ekspozycji, interwencje ukierunkowane na współczucie i procedury zmiany zachowania.
  • DBT-PTSD Skuteczne wd badań
  • Akceptowane przez Pacjentów
  • Poprawia Samoocenę
  • Zmniejsza objawy PTSD
  • Nie zwiększa Tendencji Samobójczych i NSSI

Harmonogram Szkolenia:

Dzień Pierwszy

8:00—8:30        Rejestracja uczestników
8:30—10:15       Wprowadzenie i uzasadnienie
10:15—10:30      Przerwa
10:30—12:00     Dane z badań
12:00—13:00     Lunch
13:00—14:15      Zasady i reguły
14:15—14:30      Przerwa
14:30—15:45      Zasady i reguły 2
15:45—16:00     Przerwa
16:00—16:50    Wstępna faza leczenia
16:50—17:00     Pytania i odpowiedzi

Dzień Drugi

8:00—8:30       Rejestracja uczestników
8:30—10:15      Uważność/współczucie
10:15—10:30     Przerwa
10:30—12:00    Znaczące osoby
12:00—13:00    Lunch
13:00—14:15     Model traumy
14:15—14:30     Przerwa
14:30—15:45     Cele SMART
15:45—16:00    Przerwa
16:00—16:50    Stara i nowa ścieżka
16:50—17:00    Pytania i odpowiedzi

Dzień Trzeci

8:00—8:30        Rejestracja uczestników
8:30—10:15       Umiejętności antydysocjacyjne
10:15—10:30     Przerwa
10:30—12:00    Regulacja emocji
12:00—13:00    Lunch
13:00—14:15     Planowanie ekspozycji
14:15—14:30     Przerwa
14:30—15:45     Ekspozycja I
15:45—16:00    Przerwa
16:00—16:50    Ekspozycja II
16:50—17:00    Pytania i odpowiedzi

 

Dzień Czwarty

8:00—8:30        Rejestracja uczestników
8:30—10:15       Współczująca ekspozycja
10:15—10:30      Przerwa
10:30—12:00     Radykalna akceptacja przeszłości
12:00—13:00     Lunch
13:00—14:15      Smutek
14:15—14:30      Przerwa
14:30—15:45     Odzyskaj swoje życie
15:45—16:00     Przerwa
16:00—16:50     Redukcja nawrotów
16:50—17:00     Pytania i odpowiedzi

 

“Wykład prof. Martina Bohusa na Uniwersytecie Waszyngtona na temat rozwoju DBT-PTSD.”

"Możesz czuć się jak pacjent psychiatryczny, ale to nie znaczy, że masz zachowywać się jak taki pacjent"

Marsha Linehan

Prof. Martin Bohus został nagrodzony wieloma nagrodami w dziedzinie badań nad zaburzeniem osobowości z pogranicza a także psychoterapii. Bierze udział w dyskusjach nad ustalaniem kryteriów diagnostycznych w ICD- był pierwszy prezydentem europejskiego towarzystwa na rzecz zaburzeń osobowości ESSPD, jest szefem kliniki psychosomatycznej szpitala Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim.

Nowy protokół stworzył z myślą o najbardziej wymagających pacjentach, korzy przeszli wielokrotną traumę wykorzystania seksualnego w dzieciństwie.
DBT-PTSD zawiera w sobie dodatkowe elementy z ekspozycji, CFT a także CBT oraz ACT.

To szkolenie będzie praktycznym wprowadzeniem do tego nowego podejścia terapeutycznego.

DBT&nbspPTSD&nbspnowy&nbsporganizotaro&nbspPTDBT

Masz pytania, napisz na FB

DBT-PTSD, FAQ

Warsztat będzie obejmował zagadnienia: wstępnych wymogów, celów i struktury leczenia oraz podstawowych zasad i reguł terapii DBT-PTSD. Omówione zostaną także moduły dotyczące umiejętności regulacji emocji, grupowej terapii uważności, trening dyskryminacyjny (wzmacniania), interwencje poznawcze i ekspozycja wspomagana umiejętnościami. Metody dydaktyczne będą obejmowały prezentacje w formie slajdów, przykłady wideo klinicystów, demonstracje zastosowania tej metody w praktyce.

Żeby wziąć udział w szkoleniu należy opłacić bilet oraz wypełnić formularz zapisu, który znajduje się poniżej, gdyby nie działał, można go również uruchomić na osobnej podstronie. Aktualnie zmieniamy organizatora, PTDBT będzie się tym zajmować- szczegóły niebawem.

Jakie są wyniki badań na temat DBT PTSD
Dane z randomizowanego badania kontrolowanego (RCT), które było przeprowadzane w warunkach domowych (n = 74; 100% kobiet) wskazują, że DBT-PTSD jest akceptowany przez pacjentów, nie prowadzi do zaostrzenia prób samobójczych lub samouszkodzeń natomiast skutkuje zmniejszeniem ilości zachowań związanych z PTSD, a także poprawą samooceny oraz w zakresie jakości interakcji społecznych. Dane z drugiego, wieloośrodkowego RCT przeprowadzonego w warunkach ambulatoryjnych (n = 200; 100% kobiet), potwierdzają duże wielkości efektów jakie daje terapia we wszystkich wymienionych wyżej domenach, a także znaczącą przewagę DBT-PTSD nad terapią przetwarzania poznawczego (CPT).
Jaka jest teoria DBT PTSD
Terapia DBT-PTSD opiera się na modelu psychospołecznym, w którym typowe dysfunkcjonalne zachowania można przede wszystkim rozumieć jako strategie unikania lub ucieczki od pierwotnych emocji związanych z traumą, takich jak bezsilność, zagrożenie, niepokój, wstręt, upokorzenie lub podniecenie seksualne. Dysfunkcjonalne zachowania, takie jak samouszkadzanie, myśli samobójcze, dysocjacje, zatrucie oraz problematyczne emocje wtórne, takie jak wstyd, poczucie winy, nienawiść do siebie lub chroniczny gniew, podtrzymywane przez dysfunkcyjne założenia poznawcze z czasem rozwijają się w problematyczne koncepcje siebie, które znacznie upośledzają jakość życia.
Czego się nauczę?
Warsztat będzie obejmował zagadnienia: wstępnych wymogów, celów i struktury leczenia oraz podstawowych zasad i reguł terapii DBT-PTSD. Omówione zostaną także moduły dotyczące umiejętności regulacji emocji, grupowej terapii uważności, trening dyskryminacyjny (wzmacniania), interwencje poznawcze i ekspozycja wspomagana umiejętnościami. Metody dydaktyczne będą obejmowały prezentacje w formie slajdów, przykłady wideo klinicystów, demonstracje zastosowania tej metody w praktyce.
Jakie umiejętności opanuję?

Podczas tego warsztatu uczestnicy nauczą się:
– opisywać psychospołeczne i neurobehawioralne podłoże złożonego PTSD,
– wdrażać zasady terapeutyczne DBT-PTSD,
– ustrukturalizowanego leczenia złożonego PTSD,
– głównych interwencji terapeutycznych wykorzystywanych w DBT-PTSD,
– opisywać motywację opartą na wartościach,
– przewidywać problemy w relacjach interpersonalnych, które mogą występować u osób ze złożonym zespołem stresu pourazowego,
– opracowywać zindywidualizowany model traumy,
– nauczać umiejętności dystansowania się, tolerancji na stres i regulacji emocji związanych z traumą,
– przeprowadzać ekspozycję,
– uczyć pacjentów radykalnej akceptacji traumatycznych doświadczeń,
– zwiększać szanse pacjentów na zbudowanie życia wartego przeżycia,
– pracować z dezadaptacyjnymi, dysfunkcjonalnymi wzorcami poznawczymi.

Kim jest Martin Bohus?

Prof. Martin Bohus jest specjalistą w zakresie psychiatrii i medycyny psychosomatycznej. Od 2003 r. jest kierownikiem Katedry Medycyny Psychosomatycznej i Psychoterapii na Uniwersytecie Heidelberg oraz dyrektorem naukowym Centralnego Instytutu Zdrowia Psychicznego w Mannheim. Jest również profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Antwerpii i Harvard Medical School. Prof. Bohus otrzymał wiele nagród za badania nad zagadnieniami związanymi z psychoterapią. Jest również byłym prezes Europejskiego Towarzystwa Studiów nad Zaburzeniami Osobowości (ESSPD) i prezesem Niemieckiego Stowarzyszenia DBT. Był Prezesem i inicjatorem I Międzynarodowego Kongresu na temat Zaburzenia Osobowości z Pogranicza w Berlinie (2010). Jest autorem ponad 300 artykułów i rozdziałów książek, głównie na temat mechanizmów psychoterapii, zaburzeń osobowości pogranicza i zespołu stresu pourazowego. Wraz z zespołem stworzył nowy rodzaj terapii DBT-PTSD dla osób cierpiących z powodu cPTSD.
Wykaz niektórych publikacji.

Wszystko o płatnościach i formalnościach

Po szkoleniu każdy dostaje certyfikat (konieczne 90% obecności). Szkolenie nie obejmuje jedzenia, natomiast wliczona jest kawa i herbata. Na terenie uczelni znajdują się 2 restauracje. Szkolenie jest tłumaczone symultanicznie, slajdy również będą tłumaczone i udostępnione.

UWAGA!!!  płatności za szkolenie DBT-PTSD konto: 74 1050 1025 1000 0090 3145 7006DBT Polska sp. z o. o.

Zapisz się na nasz Newsletter

nowości dotyczące psychologii, szkoleń, wydarzeń i konferencji

Udało Ci się zapisać!