Zaawansowane Szkolenie DBT

Szkolenie online organizowane przez Centrum DBT Emocje, prowadzone przez znanego badacza,  profesora Martina Bohusa

Martin Bohus wiele zrobił dla popularyzacji wiedzy o zaburzeniach osobowości, między innymi założył Europejskie Towarzystwo  Zaburzeń Osobowości. Pracuje nad nowym typem DBT, jest ekspertem w tej dziedzinie i jeździ po całej Europie szkoląc innych. Szkolenie dotyczyło zachowań samobójczych, samouszkodzeń, dysocjacji, wielokrotnej traumy seksualnej. 

DBT zaawansowane szkolenie

DBT zmienia życie

Zapisz się na terapię do nas

DBT to skuteczne podejście w wielu problemach

Poczytaj o skuteczności DBT