Interwencja Kryzysowa w DBT

Szkolenie organizowane przez centrum DBT emocje

Szkolenie dotyczyło najtrudniejszych sytuacji w procesie terapii DBT, czyli kryzysów i tendencji samobójczych.

Zakres szkolenia: praca z zachowaniami ryzykownymi, tendencjami samobójczymi, samouszkodzeniami, uzależnieniami, ocena ryzyka samobójczego, protokół hospitalizacji, interwencja kryzysowa, coaching telefoniczny, kontrakt na życie, monitorowanie i przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym.

DBT szkolenie zaawansowane

DBT = uczenie się radzenia sobie z emocjami

Zapisz się na terapię do nas

DBT to skuteczne podejście w wielu problemach

Poczytaj o skuteczności DBT