Dobre Emocje

Jak poprawić swój nastrój i radzić sobie z nieprzyjemnymi, silnymi emocjami.

Dobre Relacje

Budowanie i dbanie o relacje, asertywność, by relacje były źródłem radości – nie stresu.

Kryzys i Stres

Przetrwanie skrajnych sytuacji, akceptacja rzeczywistości, radzenie sobie ze stresem.

Uważność Mindfulness

Podstawa! By móc siebie kontrolować (panowanie nad zachowaniem, myślami i emocjami), samoświadomość, skupienie.

Co to jest Psychoterapia Dialektyczno-Behawioralna

 

Terapia dialektyczo-behawioralna jest stosunkowo nowym podejściem (Trzecia Fala terapii poznawczo-behawioralnych). Początkowo powstała z myślą o osobach chorych na zaburzenie osobowości z pogranicza. Marsha Linehan, która sama kiedyś chorowała na borderline stworzyła, to bardzo skuteczne, leczenie dla pacjentek, które przejawiały próby samobójcze, samouszkodzenia i jednocześnie posiadały zaburzenie osobowości z pogranicza. Były to więc osoby z wieloma problemami. Osoby, które do niedawna uznawane były za nieuleczalnie chore. W tej chwili psychoterapia dialektyczno-behawioralna jest uznawana za leczenie z wyboru dla pacjentów borderline. Pacjentów, których wśród szukających pomocy psychologicznej/psychiatrycznej jest dość wysoki odsetek.

Terapia dialektyczna zawiera wszystkie elementy poznawczo-behawioralnej, modyfikuje się w niej zarówno zachowanie jak i myślenie. Jak we wszystkich terapiach Trzeciej Fali fundamentem jest uważność- mindfulness, czyli oduczanie się dysfunkcyjnych nawyków myślowych poprzez koncentrowanie się na Tu i Teraz. Kolejnym elementem jest akceptacja rzeczywistości, taką, jaka jest, zaprzestanie walki ze światem i samym sobą, docenianie swojego życia. Psychoterapia dialektyczna różni się od poznawczo-behawioralnej jeszcze bardziej partnerską relacją z pacjentem. Terapeuta namawia pacjenta do kontaktu telefonicznego pomiędzy sesjami. Ma to pomagać w zastosowaniu nowych zachowań, oraz pomocy w kryzysie, jak również zapobiegać przerywaniu terapii.

Terapia w przypadku osób, które przejawiają pełne spektrum problemów trwa minimum średnio 2 lata.

Ta strona jest aktualnie w przebudowie jeśli interesują Państwa informacje dotyczące DBT, zapraszamy do przeczytania pomocnych artykułów:

 

strona szkolenia DBT

artykuł na wikipedii

skuteczność DBT

 

Jak przebiega leczenie

 

Na początku standardowo: terapeuta stawia diagnozę, następnie bada cele terapeutyczne i opracowuje przypadek pacjenta. Standardowo terapia DBT to dwa spotkania w tygodniu. Jedno poświęcone na terapię indywidualną, drugie na spotkania warsztatowe, gdzie uczy się samych umiejętności. Możliwa jest również wersja zmodyfikowana, czyli jedno spotkanie w tygodniu trwające dłużej 60/70 minut. Zależy to od konkretnej sytuacji. Inaczej będzie wyglądała terapia z osobą, która ma bardzo dużo problemów i aktualnie znajduje się w kryzysie, nie ma wsparcia, struktury życiowej, a inaczej z osobą, która wiele problemów już rozwiązała, tylko chciałaby poprawić komfort swojego życia. Wspólną cechą jest praca własna pacjenta, i stały nacisk na zmianę i równocześnie akceptację własnych ograniczeń.

Terapia Indywidualna
Spotkania raz w tygodniu, służące rozwiązywaniu bieżących problemów, wsparcie, budowanie silnej relacji, akceptacji, motywowanie do zmian.
Trening Umiejętności
Uważność Regulacja Emocji Efektywność Interpersonalna Przetrwanie Kryzysu (odporność na stres)  
Coaching Telefoniczny
Zastosowanie nowych umiejętności Zapobieganie rezygnowania z terapii Naprawienie relacji (np. rozwiązanie konfliktu z członkiem grupy, terapeutą) Pomoc w kryzysie Zapobieganie zachowaniom nieefektywnym (np. samouszkodzenia, zażywanie narkotyków)  

Skuteczność

 

Terapia Dialektyczno-Behawioralna jest leczeniem rekomendowanym dla zaburzenia osobowości z pogranicza. Skuteczność została potwierdzona zarówno w przypadku osób z borderline które dokonują samouszkodzeń, jak i tych które są uzależnione od opiatów, czy mają zaburzenia odżywiania (żarłoczność psychiczna, bulimia nervosa). Pojawiają się również badania o skuteczności DBT w przypadku depresji przewlekłej i choroby afektywnej dwubiegunowej, ale jest ich jeszcze zbyt mało, żeby wyciągać daleko idące wnioski.

Co można zrobić samodzielnie

 

Nic nowego tutaj nie powiem. W przypadku zaburzenia osobowości, czy innych przewlekłych problemów konieczna jest terapia. Nie ma sensu się męczyć. Za granicą powstają grupy wsparcia borderline, więc można założyć taką grupę. Jeśli ktoś chciałby taką grupę założyć, mogę służyć swoją wiedzą i materiałami w języku polskim i angielskim. Bardzo proszę o kontakt, ponieważ są pewne ważne zasady, których należy przestrzegać na takiej grupie (np. nie wolno rozmawiać o samouszkodzeniach i próbach samobójczych). Materiały psychoterapii dialektyczno-behawioralnej dotyczące treningu umiejętności są dostępne poniżej, przetłumaczone z różnych źródeł, zgodne z oryginałem.

Ewentualnie można robić poradnik terapii Akceptacji i Zaangażowania (pokrewnego podejścia)  W Pułapce Myśli, który został przebadany, to znaczy osoby, które przerabiały ten podręcznik rzeczywiście czuły się lepiej. Na pewno podstawową sprawą jest, że nie wolno tego czytać, tylko trzeba robić, i wprowadzać w życie. Jeśli ktoś ma na tyle samodyscypliny, to być może się uda.

Zapisz się na nasz Newsletter

nowości dotyczące psychoterapii, szkoleń, wydarzeń i konferencji

Udało Ci się zapisać!